Multipor lämmöneristeet

Ytong Multipor -eristyslevy on diffuusioavoin, ympäristöystävällinen, mineraalinen ja palamaton lämmöneristyslevy. Multipor tarjoaa monipuolisen, kustannustehokkaan, ekologisen ja paloturvallisen järjestelmän seinien, välipohjien, kattojen, julkisivujen sekä maanalaisten tilojen eristämiseen.

Ytong Multipor on täysin luonnonmukainen, laadukas ja kulutusta kestävä lämmöneristemateriaali. Multipor-järjestelmällä saadaan aikaan homogeeninen eristekerros, joka mahdollistaa lämpöeristämisen ilman aukkoja tai kylmäsiltoja. Multiporilla voidaan myös korjata ja lämpöeristää vanhan rakennuksen julkisivut. Multipor voidaan pintakäsitellä kaikilla mineraalipohjaisilla laasteilla yms. pinnoitemateriaaleilla.

Miksi toteuttaa rakennuksen lämmöneristys Multiporilla?

Alhaiset lämmityskustannukset
Lämpöhäviötä tapahtuu monissa nykyrakennuksissa, mutta lähes kaikkien rakennusten energiankulutusta voidaan pienentää merkittävästi myös jälkikäteen tehtävillä lämmöneristystoimenpiteillä.

Rakennuksen arvonnousu
Asianmukaisesti suunniteltu ja toteutettu saneeraus suojaa rakennusta ja ehkäisee vaurioiden syntymistä. Optimaalinen lämmöneristys on kestävän kehityksen mukainen tapa parantaa kiinteistön jälleenmyyntiarvoa – nyt ja tulevaisuudessa.

Taloudellista saneerausta

Lämmöneristyksen nykyaikaistaminen on paitsi toimiva, myös taloudellisesti järkevä ratkaisu – etenkin silloin, kun harkitaan muitakin kunnostus-, muutos- tai laajennustöitä. Lisäksi Multipor-lämmönerityslevyt ovat nopeita ja helppoja työstää ja asentaa. Näin säästyy paljon työtunteja.

Saneeraus ehkäisee home- ja kosteusvaurioita
Home- ja kosteusvauriot aiheutuvat useimmiten puutteellisesta tai virheellisestä ilmanvaihdosta. Edellä mainitut ongelmat voivat kuitenkin aiheutua myös ulkorakenteiden äärimmäisen alhaisista pintalämpötiloista. Ongelma voidaan kuitenkin estää eristämällä ulkoseinät sisäpuolelta Ytong Multipor -eristyslevyillä.

Mukavampaa asumista
Useat lämmöneristystoimenpiteet ja huippuluokan lämmitysjärjestelmä parantavat asumismukavuutta. Miellyttävä sisäilmasto ja vedottomuus lisäävät hyvinvointia.

Ympäristönsuojelu
Suuri osa suomalaisten kotitalouksien energiankulutuksesta koostuu lämmittämisestä. Suuret lämpötilavaihtelut asettavat lisähaasteita eristämiselle. Ytong Multipor -mineraalieriste- levyillä on mahdollista
toteuttaa energiatehokas ja miellyttävä lämmöneristys ympäristöystävällisellä ja luonnonmukaisella, kierrätettävällä materiaalilla.

Mihin Ytong Multiporia voi käyttää?

• Vanhoihin ja uusiin rakennuksiin
• Vanhojen rakennusten restaurointiin
• Historiallisesti arvokkaisiin ja suojeltuihin rakennuksiin
• Koulut, terveyskeskukset, kirkot
• Sairaalat, julkiset rakennukset
• Toimistorakennusten käytönaikaiseen remontointiin

Mihin vaatimuksiin Ytong Multipor pystyy vastaamaan ja mitä ratkaisuja sen avulla voidaan toteuttaa?

• Vanhan julkisivun säilyttäminen eristämällä sisäpuolelta esimerkiksi historiallisissa ja suojelluissa rakennuksissa
• Mahdollistaa nopean lämmönnousun kouluissa, kirkoissa, toimistorakennuksissa jne.
• Luo terveellisen huoneilman.
• Kohteissa joiden ulkopuolinen lämmöneristäminen ei ole mahdollista teknisistä, määräyksellisistä tms. syistä.